🖤 GRATIS forundersøgelser i København. Book tid 🖤

Lån til din behandling rente- og gebyrfrit. 0% i renter / 0 kr. i gebyr. Læs mere

Lån til din behandling rente- og gebyrfrit. Læs mere

🖤 GRATIS forundersøgelser i Kbh. Book tid 🖤

Privatlivspolitik for Lift Clinic

Dit privatliv er vigtigt for os. For bedre at beskytte dit privatliv beskriver vi i denne privatlivspolitik, hvordan Lift Clinic Holding A/S som dataansvarlig indsamler, behandler og bruger de personoplysninger (persondata), som vi indsamler om vores kunder.


Ifølge databeskyttelsesforordningen (GDPR), er vi forpligtet til at oplyse om disse forhold. Du kan i det følgende læse om de enkelte sammenhænge og formål, hvor vi behandler dine personoplysninger. Du kan nederst i afsnittet “Generel information om rettigheder og klagemulighed” læse om dine rettigheder, ligesom du kan se, hvordan du kontakter os. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker indenfor rammerne af den gældende databeskyttelseslovgivning.


Den dataansvarliges oplysninger

Lift Clinic Holding A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

 

Lift Clinic Holding A/S
Dagmar Petersens Gade 103
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 43479431


Lift Clinic Aarhus A/S
Dagmar Petersens Gade 103
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 41867477


Lift Clinic København A/S
Travemündegade 2,
2150 Nordhavn
CVR-nr.: 43891596

Lift Clinic Esbjerg ApS
Kirkegade 18,
6700 Esbjerg C.
CVR-nr.: 43496506

Tlf.: 6916 2345
Mail: adm@lift-clinic.dk


Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Tina Høitbjerg
Mail: adm@lift-clinic.dk


Indsamling af personoplysninger
Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. LIFT A/S indsamler oplysninger om dig på følgende måder:

 • Ved at du selv afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside, via telefon, gennem mail eller fysisk i en af vores klinikker, med det formål at booke en tid hos os.
 • Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dine besøg, herunder fx oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de hjemmesider der linkes fra, de hjemmesider der besøges, de features der anvendes, samt det indhold der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger.
 • Når du accepterer modtagelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse, og – i nogle tilfælde – oplysninger om, hvilke behandlinger eller produkter, du har købt, eller overvejet at købe.
 • Når du deltager i events, foredrag og lignende, registrerer vi dit navn og dine kontaktoplysninger.
 • Ved, at du besøger vores klinik, hvor vi har opsat videoovervågning.


Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnumre
 • CPR-nummer
 • Følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger og før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling
 • Korrespondancer mellem dig og LIFT A/S
 • Andre oplysninger relateret til behandlingen.


For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund at et kontraktuelt forhold med LIFT A/S leverer relevante ydelser, fx:

 • IT-udbydere
 • Faktureringssystemer
 • Mailudbydere
 • Markedsføringsbureauer
 • Leverandører af 3D digitale kosmetiske løsninger


Ovenstående serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler. Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
 • Speciallæger, offentlige sygehuse og andre sundhedspersoner
 • Forskningsinstitutter
 • Samarbejdspartnere, fx IT-leverandører og økonomi-leverandører
 • Inkassovirksomheder
 • Kliniske kvalitetsdatabaser
 • Pårørende
 • Personer du har givet fuldmagt til
 • Advokater
 • Revisorer
 • Retshåndhævende myndigheder, herunder politiet
 • Produktleverandører


Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål at kunne give dig den bedst mulige behandling. Dine personoplysninger behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation, i forbindelse med kosmetisk behandling, foretages i henhold til “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”.

Ansatte hos LIFT A/S har yderligere tavshedspligt. Det indebærer, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred, uden dit forudgående samtykke. Et samtykke til at udveksle dine personoplysninger, vil alene relatere sig til dit aktuelle behandlingsforløb. Grunden til, at vi indhenter dit samtykke til at kunne videregive dine helbredsoplysninger, skyldes at videregivelsen ofte er afgørende for den bedst mulige behandling. Vi indhenter og videregiver kun dine helbredsoplysninger, hvis det er nødvendigt og relevant for behandlingen.

Hvis du har valgt at samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra LIFT A/S, indsamler og anvender vi desuden dine personoplysninger til dette formål. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen. Yderligere kan vi anvende dine oplysninger til at sende dig servicemeddelelser og føre statistikker.

Vores grundlag for behandling (herunder også videregivelse) af dine personoplysninger er følgende:

 • Behandling af helbredsoplysninger finder enten sted på baggrund af et samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, som følge af vores pligt til føre patientjournaler i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og bekendtgørelse om kosmetisk behandling jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b eller hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra i.
 • Behandling af personoplysninger i form af optagelse af telefonsamtaler med henblik på at udvikle kompetencer og uddanne vores medarbejdere finder sted på baggrund af et samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.
 • Behandling af dine følsomme oplysninger kan også foretages, hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f eller hvis behandlingen er nødvendig for at overholde vores eller dine sundhedsforpligtelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.
 • Behandling af dine almindelige personoplysninger, foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt med LIFT A/S jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, i visse tilfælde som følge af LIFT A/S legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende samt for at øge sundheden hos patienterne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Fremsendelse af tilbud og nyheder sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Behandling af dit CPR-nummer foretages med hjemmel i lov jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.
 • Udsendelse af servicemeddelelser sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne holde dig opdateret jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Udarbejdelse, statistik, samt udvikling af vores produkter og tjenester sker som følge af vores legitime interesse heri jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.


Behandling og videregivelse af både helbredsoplysninger og almindelige personoplysninger finder i visse tilfælde sted med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning jf. henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. LIFT A/S videregiver alene dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige til brug for statistik og videnskabelige undersøgelser, hvis du har samtykket til at være en del af det pågældende forskningsprojekt.

 

Informationer fra kontaktformularer via hjemmesiden eller Facebook
Hvis du har udfyldt en kontaktformular på vores hjemmeside eller via vores Facebook-profil med informationerne; navn, telefonnummer og e-mailadresse, så bliver dette opbevaret 2 år, hvorefter det slettes.


Videoovervågning

Hos Lift Clinic har vi installeret videoovervågning i vores receptionsområde i vores klinik i Aarhus C; Dagmar Petersens Gade 103, 8000 Aarhus C. Behandling af personoplysninger indsamlet via videoovervågning sker for at forfølge vores legitime interesse i at skabe tryghed og forebygge kriminalitet databeskyttelsesforordningens jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.


Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her.


Samtykke

Vi indsamler, behandler og videregiver i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 4 ovenfor. Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 6 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Generel information om rettigheder og klagemulighed

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Yderligere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du anmoder os om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det følger af lov, at vi ikke må slette personoplysningerne. Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os. I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 12 nedenfor). Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dkOpbevaring og sletning

Alle patientoplysninger, som vi journaliserer hos LIFT A/S, bliver opbevaret efter “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” § 14, stk. 1. jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) § 3, hvorefter patientjournaler som udgangspunkt slettes efter 30 år.

Optagelser indsamlet via videoovervågning slettes 30 dage efter optagelse.

Øvrige personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når LIFT A/S ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav m.v. I visse tilfælde gemmer vi dog personoplysningerne i længere tid af hensyn til patientens sikkerhed og evt. retskrav.


Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

LIFT A/S
Travemündegade 2,
2150 Nordhavn

Dagmar Petersens Gade 103, 8000 Aarhus C

Kirkegade 18,
6700 Esbjerg C.


Tlf: 6916 2345
E.mail: adm@lift-clinic.dk