Covid-19! For at forebygge smittespredning skal alle patienter og pårørende fremvise et gyldigt coronapas og bære mundbind.
Covid-19! For at forebygge smittespredning skal alle patienter og pårørende fremvise et gyldigt coronapas og bære mundbind.
Lift Clinic Aarhus

Fedtsugning

Fedtsugning (liposuction) er en operation, hvor man fjerner fedtcellerne i et eller flere områder, hvor man har overskydende fedtvæv. Det gøres med et sug gennem nogle meget små huller i huden. Operationen er velegnet til patienter, der døjer med et eller flere fedtdepoter, som ikke er blevet mindre med livsstilsændringer som kost og træning.

 

Ved en fedtsugning laver din plastikkirurg et eller flere små huller i huden på ca. 2 mm, disse placeres hvis muligt skjulte steder på kroppen. Herefter føres et tyndt rør ind i fedtvævet, og der sættes sug på. På den måde fjernes fedtcellerne permanent. Dog kan fedtcellerne som efterlades i området godt vokse, hvis man tager meget på i vægt.

Fedtsugning

Fra 10.000,- eller 499,-/måned

Operation

Lokal eller fuld bedøvelse

Tid på klinikken

1-3 timer

Operationstid

1-2 timer

Sygemelding

1-2 uger

Områder der
kan fedtsuges

Man kan fedtsuge de fleste af de steder på kroppen, hvor fedt har det med at samle sig. De områder der egner sig til bedst til en fedtsugning er følgende:

 

 • Under hagen
 • Lænd og hofter
 • bh-dellen (øvre del af ryggen)
 • Øvre og nedre del af maven
 • Inderlår
 • Yderlår
 • Lægge
 • Arme
Lift Clinic plastikkirurgi

Lån til din behandling rente- og gebyrfrit

Forundersøgelse

Ved forundersøgelsen vil plastikkirurgen vurdere, hvilke områder du kan have gavn af at få fedtsuget samt informere om, hvad du kan forvente efter operationen.

 

Vi anbefaler, at du læser denne side igennem før forundersøgelsen og skriver dine spørgsmål ned, så du husker at stille dem. Det er en god idé at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen, da der er mange informationer at forholde sig til. Det er vigtigt, at du føler dig tryg. Til forundersøgelsen vil du blive grundigt informeret om indgrebet, det forventede forløb efter indgrebet samt mulige bivirkninger og komplikationer

Forberedelse til operationen

Ved forundersøgelsen gennemgås dine helbredsoplysninger af plastikkirurgen. Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du pausere med dette 4 uger inden og efter operationen. 

 

Du må heller ikke indtage produkter, der indeholder ginseng, Q 10, fiskeolie og E-vitamin. Det er også vigtigt at oplyse, om du er allergisk over for nogle typer af medicin, plastre eller fødevarer. Det er ligeledes vigtigt at fortælle din plastikkirurg, om du tidligere har haft problemer med ar eller lignende, og om du har andre sygdomme eller lidelser. På operationsdagen er det af hensyn til infektionsrisikoen vigtigt, at du tager et brusebad med grundig sæbevask af ansigt og hår.

Godt at vide

En fedtsugning giver et permanent resultat. Dog er det vigtigt at vide, at områderne kan komme tilbage igen, hvis man tager meget på i vægt.

Vores plastikkirurger er meget erfarne med fedtsugninger. Dertil skal det siges, at fedtsugning er en sikker operation med et forventet godt resultat og få komplikationer. Men som ved alle andre operationer er der altid en risiko for komplikationer og bivirkninger. Risici forbundet med dette indgreb er skitseret nedenfor.

 • Mange patienter vil efter operationen opleve let nedsat følesans i huden de første par uger op til et par måneder efter operationen. I sjældne tilfælde – under 1% – er dette permanent.
 • Som regel ses huden den første uge eller to med blå mærker, men egentlige blodansamlinger, som skal fjernes med en ekstra operation, er ekstremt sjældent. Mørke skygger og misfarvninger (hyperpigmentering) kan sjældent ses op til 1,5 år efter operationen, men forsvinder normalt efter et par uger. Tilstande i huden, der var der før operationen, som fx appelsinhud og blodsprængninger forsvinder ikke ved behandlingen. Endvidere kan huden føles løs de første par måneder efter operationen.
 • Uskønne ar og dårlig heling rammer ofte rygere. Dette kan mindskes ved at holde op med at ryge jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Får du grimme ar, korrigerer vi dem gratis. Nogle gange kan man også få et såkaldt serom, som er en væskeansamling, der kan kræve udtømning med en tynd nål.
 • Uregelmæssigheder og lettere asymmetri ses i 5-15% af tilfældene og kan korrigeres, hvilket vurderes ved kontrollen efter 6 måneder.
 • I under 0,1% af tilfældene ses en fedtemboli, hvilket er en meget lille fedtklump, som trænger ind i et blodkar.
 • Alvorlig infektion med bakterier ses i 0,003% af tilfældene og behandles med antibiotika.
 • Andre alvorlige komplikationer såsom blodpropper og store, langsomt helende sår er ekstremt sjældne. En blodprop i underben, en såkaldt DVT (dyb venetrombose) ses i 0,0003% af operationerne og en blodprop (lunge emboli) i lungerne ses ved 0,0027%. Perforation af bugvægen ind til tarm og andre organer er ekstremt sjældent.

Ved operationer i fuld bedøvelse (narkose) er der nogle forhold, som disponerer til blodpropper i ben og lunger. Derfor anbefales nogle patienter forebyggende behandling med blodfortyndende medicin (fx Klexane). Du skal have dette, hvis du skal i fuld bedøvelse og opfylder ét af følgende kriterier:

 • Spiser p-piller
 • BMI over 25
 • Alder over 40 år
 • Operationen har længere varighed end 60 minutter.
 • Unormal blodstørkning (fx Faktor V Leiden mutation)

Skal du have blodfortyndende medicin, står det i dit indkaldelsesbrev. Der udskrives en recept til dig inden operationen, så du selv kan hente medicinen på apoteket. Medicinen gives som en indsprøjtning i låret eller maveskindet én gang om dagen i 5 dage efter operationen. En sygeplejerske i opvågningen, hvor du bliver modtaget, viser, hvordan det gøres.

Det er en kraftig anbefaling, at du stopper med rygning og e-cigaretter 6 uger før og 4 uger efter operationen. Ved samtidig rygning er der en meget højere risiko for lungeproblemer, nedsat sårheling og infektioner efter operationen. Starter du med at ryge igen, anbefales det tidligst 4 uger efter operationen af hensyn til sårheling og det bedst mulige resultat. Man kan godt bruge rygestopmedicin (nikotinplaster og nikotin-tyggegummi).
Hvis du drikker mindre end 7 genstande pr. uge som kvinde og mindre end 14 genstande pr. uge som mand har du en lav risiko for at blive syg som følge af alkoholindtag i forbindelse med din operation. Alkoholindtag over 4 genstande pr. dag medfører en øget risiko for komplikationer både under og efter operationen som fx infektioner, blødning under operationen og dårlig sårheling. Derfor anbefaler vi, at du i dette tilfælde helt stopper med alkoholindtag 4 uger før operationen for at mindske risikoen for disse komplikationer.

Indgrebet kan foretages oftest i fuld bedøvelse, men kan også udføres i lokalbedøvelse, hvis det er mindre områder, der skal behandles. Dette aftales ved forundersøgelse med plastikkirurgen. Skal du i fuld narkose er det vigtigt, at du faster 6 timer før operationen (ikke spise, tygge tyggegummi og lignende). Du må gerne drikke saftevand/vand indtil 2 timer før operationen, men ikke drikke yogurt, mælk eller kulsyreholdige væsker.

Nogle dage inden operationen modtager du en e-mail med alle praktiske informationer ift. mødetid, evt. faste og mange andre praktiske informationer.

Inden operationen markerer plastikkirurgen området, der skal opereres med en tusch. Under operationen laver plastikkirurgen et eller flere mindre (2-3 mm) huller i huden og installerer en speciel væske (Kleins væske) i fedtvævet. Denne væske både bedøver og opløser fedtet samt gør, at de små blodkar i fedtvævet trækker sig sammen. Herefter laves selve fedtsugningen og hullerne syes afslutningsvis pænt sammen og efterlader et lille ar, der normalt hurtigt bliver nærmest usynligt.

Efter operationen kan der være ømhed og lette smerter, som du kan lindre med Paracetamol og Ibuprofen dagligt. Det fedtsugede område kan være misfarvet (som et blåt mærke) og kan hæve op. Der kan komme let blodtilblandet sivning fra indstikssteder i starten, hvorfor det er vigtigt, at den absorberende bandage beholdes på de første 2 dage. Det er fornuftigt at vente med hårdt arbejde og sport i ca. 2 uger, men du må gerne gå en tur eller cykle i roligt tempo. Kodimagnyl og rygning skal undgås i ca. 4 uger.

Du kan ikke selv køre bil, så tag gerne en ledsager med. Ellers bestiller vi en taxa til dig, når du skal hjem. Når du vel er hjemme igen, er det fornuftig ikke at planlægge for mange aktiviteter, da kroppen har brug for meget hvile for at restituere bedst muligt og få et godt forløb. Arrene kan i starten være røde, og der kan være nogle misfarvninger og blå mærker. Endvidere vil de fedtsugede områder være hævede og ujævne. Dette vil bedres gradvis over de efterfølgende måneder.

Det endelige resultat ses først efter ca. 6 måneder, så det er vigtigt at være tålmodig. Normal kan du gå på arbejde efter nogle dage alt afhængigt af, hvor store områder der er behandlet.

Efter 2-3 dage kan du gå forsigtigt i brusebad uden at vaske eller gnubbe operationssåret direkte. Tør med et rent håndklæde. Når trådene er fjernet eller opløst, kan du bade som vanligt.

Ca. 2 uger efter operationen fjernes sytråden. 6 måneder efter operationen kommer du i klinikken til kontrol og til optagelse af efterbilleder.

Sundhedsstyrelsens regler på det kosmetiske område tilsiger, at du skal informeres skriftligt, før du kan modtage den mundtlige information. Det er derfor en god idé, at du læser denne information igennem derhjemme, så du er godt forberedt, når du kommer til din konsultation.

Hvis du efter konsultationen er afklaret og har fået svar på alle dine spørgsmål, er det muligt at bestille en tid til operation. Ifølge Sundhedsstyrelsens lov om betænkningstid, kan du først afgive skriftligt samtykke til operationen 7 dage efter konsultationen. Det skriftlige samtykke gives på operationsaftalen, som du vil få udleveret. Din forundersøgelse er gyldig i et halvt år. Du er selvfølgelig velkommen til at medbringe en ledsager til konsultationen.

Alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Denne udgift er hos Lift Clinic inkluderet i prisen. Ved eventuelt afbud skal konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 500,- i gebyr. Information til egen læge vedrørende dit forløb hos Lift Clinic udsendes kun og først, efter vi har fået samtykke fra dig.